Protiv požarna čelična vrata

JEDNOKRILNA ČELIČNA VRATA SA ISPUNOM OTPORNA PREMA POŽARU 120 minuta.

 

 

 • Krilo vrata izrađeno od hladno valjanog lima =1mm, koji u sebi sadrži gumeni samogasivi dihtung; unutrašnjost krila je ispunjena propisanom izolacijom otpornom prema požaru;
 • Štok vrata izrađen od hladno valjanog lima = 2mm, koji u sebi sadrži gumeni samogasivi dihtung;
 • Protivpožarna ispuna prema tehničkim uslovima za 120 minuta;
 • Vrata su duplo dihtovana vatrootpornom gumom što obezbeđuje dimnu nepropustivost;
 • Protivpožarna brava sa tri zabravljenja;
 • hidraulični zatvarač vrata;
 • obojena završnom bojom.

 

 

DVOKRILNA ČELIČNA VRATA SA ISPUNOM OTPORNA PREMA POŽARU 120 minuta.

 

 

 • Krilo vrata izrađeno od hladno valjanog lima =1mm, koji u sebi sadrži gumeni samogasivi dihtung; unutrašnjost krila je ispunjena propisanom izolacijom otpornom prema požaru;
 • Štok vrata izrađen od hladno valjanog lima = 2mm, koji u sebi sadrži gumeni samogasivi dihtung;
 • Protivpožarna ispuna prema tehničkim uslovima za 120 minuta;
 • Vrata su duplo dihtovana vatrootpornom gumom što obezbeđuje dimnu nepropustivost;
 • Protivpožarna brava sa tri zabravljenja;
 • hidraulični zatvarač vrata, sa korektorom zatvaranja;
 • obojena završnom bojom.

 

KONTROLA I ISPITIVANJE

Kontrolu i ispitivanje protiv požarnih vrata izvršio je "Institut za ispitivanje materijala a.d.Beograd"; u Beogradu, ul. Bulevar Vojvode Mišića 43

DO SADA UGRAĐENA VRATA

 • Stambeni i poslovni objekti u Beogradu,
 • MFC Ušće Beograd,
 • Hotel „AVALA“ Budva